Toldos Alsina Toldos Alsina Toldos Alsina

New box

- És el més "Win" en disseny.
- Integració arquitectónica i paisatgística dels components.
- Dissenyat per als usuaris més exigents.

Teixits Soltis

Les característiques tècniques dels teixits Soltis presenten un nivell de protecció tèrmica sense igual...


Sunis RTS

Sensor de sol via ràdio 100% autònom, que estén i recull automàticament el seu tendal. S'alimenta únicament per energia solar, no necessita cap tipus de cablejat, de manera que no interfereix en la façana. El sensor, plenament autònom, no requereix manteniment i és senzill d'usar i d'instal⋅lar.

Eolis 3d wirefree RTS

És l'última novetat en sensors de vent. S'instal⋅la en la barra inferior del tendal, i detecta el fort vent amb el moviment del tendal, per donar l'ordre de recollida al motor.