Toldos Alsina Toldos Alsina Toldos Alsina

RECOMANACIONS

ESTALVI ENERGÈTIC I ECONÒMIC

Estudis contrastats demostren que usant un tendal com sistema de protecció solar estalviem energia i, com a conseqüència, també estalviem diners.
• La radiació d'energia solar tèrmica que arriba a l'interior del nostre habitatge disminueix fins a en un 80 %.
• Evitem el consum excessiu de climatitzadors, proporcionant un important estalvi d'energia alhora que es millora el seu funcionament.
• A més d'afavorir a la nostra economia, l'ús d'un tendal, contribueix a evitar la contaminació mediambiental, ja que es redueixen les emissions de CO2 .

Les lones de disseny per a tendal SAULEDA, ens protegeixen de la incidència dels raigs ultravioletes. Actuen dispersant, absorbint i reflectint els UV, evitant que penetrin a través del teixit i d'aquesta manera impedint el contacte directe amb la pell. La protecció és gradualment superior o inferior en funció de la intensitat dels colors.

CONSELLS PER AL MANTENIMENT DEL SEU TENDAL

La qualitat dels productes LLAZA, juntament amb algunes recomanacions, contribueixen a l'òptim funcionament i major durabilitat del tendal:
La funció bàsica d'un tendal és la de protecció solar i creació d'espais de confort i intimitat. És per això que ha de recollir-se en cas de condicions meteorològiques adverses: pluja, neu, vent... Un sistema automatitzat, amb sensors de sol, vent i/o pluja, a part de facilitar l'accionament del tendal, proporciona una major comoditat i seguretat a la instal•lació.
Verifiqui sempre que no existeixi cap obstacle que impedeixi la funció d'obertura o tancament del tendal. No forçar mai el tendal.

Per netejar el tendal:
Aspirar la lona i els mecanismes per evitar acumulacions de pols. Si el tendal requereix una neteja més profunda, utilitzi un drap humit amb aigua clara i una mica de sabó (no utilitzi productes químics o abrasius) Segueixi les recomanacions i els consells del fabricant i del seu instal·lador.